Проектиране, изграждане и поддръжка на трансформаторни постове
Проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали
Проектиране, изграждане и поддръжка на водноелектрически централи
Електроизграждане

Обекти

изградени изцяло от нас

Представяме Ви нашето портфолио с обекти, изградени изцяло от самите нас. Малко инфо за обектите можете да прочетете тук

обект 1
Още..
Обект 2
Още..

Обява

„ЕЛАДОТ“ ООД, ЕИК 115860170 на основание чл.6, ал.9 от Наредра за ОВОС, считано от дата 28.7.2015 год. предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с информацията по Приложение №2 относно Инвестиционното намерение на „ЕЛАДОТ“ ООД с наименовние „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване с подземни води на обект „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника“ чрез извършване на сондажни дейности” в УПИ 002026 - база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника, местност Бялата Воденица, М. 2, с.Белащица, Община Родопи, Област Пловдив. За контакти: 0889344300.

Публикувана на 10.08.2015